Gdzie znajduje się folder startowy systemu Windows 10?

Programy startowe w systemie Windows 10 są uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows. Jeśli przejdziesz do narzędzia Menedżer zadań, zobaczysz kartę Uruchamianie, domyślny menedżer uruchamiania systemu Windows 10, za pomocą którego możesz wyłączyć oprogramowanie startowe. Ale co, jeśli chcesz rozszerzyć listę programów i aplikacji uruchamianych podczas uruchamiania systemu Windows? W takim przypadku musisz poszukać folderu startowego systemu Windows 10.

W tym artykule dowiedz się, gdzie dokładnie znajduje się folder Autostart Win 10 i jak otworzyć folder Autostart.

Jak znaleźć folder startowy systemu Windows 10?

Istnieje kilka sposobów zlokalizowania folderu Autostart.

  • Możesz otworzyć Eksplorator plików i wprowadzić następującą ścieżkę: „C: Użytkownicy NAZWA UŻYTKOWNIKA Dane aplikacji Roaming Menu Start Microsoft Windows Programy Startup”, gdzie zamiast „NAZWA UŻYTKOWNIKA” należy wpisać nazwę swojego konta użytkownika.
  • Alternatywnie możesz uzyskać dostęp do folderu Autostart poprzez Uruchom. Aby to zrobić, użyj kombinacji Win + R, aby wywołać Uruchom i wpisz „shell: startup” w polu tekstowym i kliknij OK.

Jak dodać nowe programy do folderu startowego?

Jeśli chcesz, aby niektóre programy były domyślnie uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows, musisz dodać je do folderu Autostart. Oto jak to zrobić:

  • Otwórz folder Autostart w Eksploratorze plików.
  • W folderze Autostart kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce i wybierz z menu Nowy> Skrót.
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić listę dostępnych programów.
  • Wybierz program lub plik, który ma się pojawić w folderze Autostart i kliknij OK.
  • Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ.
  • Możesz teraz wrócić do folderu Autostart, aby sprawdzić, czy zawiera teraz nowe oprogramowanie.
  • Na koniec uruchom ponownie system Windows - wybrane programy będą teraz otwierane podczas uruchamiania.

Jak usunąć programy z folderu Autostart?

Jeśli chcesz zatrzymać uruchamianie niektórych programów podczas uruchamiania, musisz usunąć je z folderu Autostart. Aby to zrobić, otwórz folder, wybierz program, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.

Alternatywnie możesz użyć Menedżera zadań. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz Menedżer zadań. Kliknij kartę Uruchamianie, aby wyświetlić listę programów aktualnie znajdujących się w folderze Autostart. Następnie możesz wybrać te, które chcesz usunąć, i kliknąć przycisk Wyłącz.

Jeśli masz problemy z niektórymi programami w folderze Autostart - lub jakimkolwiek oprogramowaniem systemowym na komputerze, jeśli o to chodzi - winne mogą być wadliwe lub nieaktualne sterowniki. Aby upewnić się, że komputer działa płynnie, zaleca się przeprowadzanie regularnych aktualizacji sterowników, co jest bardzo łatwe przy użyciu dedykowanego narzędzia programowego, takiego jak Auslogics Driver Updater. Program przeskanuje komputer w poszukiwaniu potencjalnych problemów ze sterownikami i zaktualizuje wszystkie sterowniki na komputerze za pomocą jednego kliknięcia.

Jakie programy masz w folderze startowym systemu Windows? Udostępnij w komentarzach poniżej!