Jak naprawić problemy ze sterownikiem WAN Miniport w systemie operacyjnym Windows?

Jak zaktualizować sterownik WAN Miniport w systemie Windows 10 i inne szybkie poprawki?

Sterownik Wide Area Network (WAN) Miniport to przydatny sterownik, który umożliwia alternatywne metody połączeń sieciowych na komputerze z systemem Windows. Ale co, jeśli napotkasz problemy ze sterownikiem WAN Miniport? Nie musisz się martwić, ponieważ te usterki można rozwiązać za pomocą prostej sztuczki: zaktualizowanie sterownika do najnowszej wersji.

Ten krótki samouczek pokaże, jak zaktualizować sterownik WAN Miniport i rozwiązać wszelkie istniejące problemy.

Ale najpierw, co to jest sterownik WAN Miniport?

WAN Miniport to sterownik, który umożliwia alternatywne metody połączeń w systemie Windows XP i nowszych wersjach, w tym łączenie się z Internetem za pośrednictwem protokołu punkt-punkt przez Ethernet (PPoE), a także sieci bezprzewodowe, umożliwiając połączenia WAN. Ten sterownik miniportu identyfikuje się podczas rejestracji, wywołując określone funkcje, które również określają ich punkty wejścia.

Istnieją dwa rodzaje sterowników WAN Miniport:

  • NDIS WAN - Obsługiwany przez starsze i nowsze wersje systemów operacyjnych, podobnie jak inne typy, zarządza transferem danych do iz komputerów przez karty sieciowe.
  • CoNDIS WAN - zachowuje większe możliwości kontrolowania transmisji danych w sieci WAN, ale obsługiwane tylko przez nowsze wersje systemu operacyjnego.

Aby Twoje połączenie internetowe działało płynnie i szybko, sterownik WAN Miniport powinien być zawsze aktualny.

Jak zaktualizować sterownik WAN Miniport?

Istnieją dwie metody aktualizacji sterownika WAN Miniport w systemie Windows 10 i innych wersjach:

  • Aktualizacja ręczna - obejmuje to ręczne pobranie i aktualizację sterownika WAN Miniport z usługi aktualizacji systemu Windows. Zanim to zrobisz, upewnij się, że komputer łączy się z siecią. Oto kroki:
  1. Naciśnij klawisz z logo Windows + R na klawiaturze, aby przywołać pole Uruchom. Następnie kliknij dwukrotnie Karty sieciowe w Menedżerze urządzeń.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Miniport WAN . Wybierz Aktualizuj sterownik
  3. Wybierz opcję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika .
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.

W przypadku więcej niż jednego wymienionego sterownika WAN Miniport ważne jest, aby powtórzyć kroki od 3 do 5 dla każdego urządzenia. Jeśli ta metoda nie działa lub nie możesz połączyć się z siecią, przejdź do drugiej metody poniżej.

  • Aktualizacja automatyczna - Ręczne pobieranie i aktualizowanie sterownika WAN Miniport wymaga czasu, wysiłku i pewnej wiedzy, więc zamiast korzystać z tej techniki, można wybrać trasę automatyczną. Narzędzia takie jak Auslogics Driver Updater mogą aktualizować wszystkie sterowniki na komputerze w Twoim imieniu, zapobiegając konfliktom urządzeń i zapewniając płynne działanie.

To, co robi Auslogics Driver Updater, to automatycznie rozpoznaje twój system, a następnie skutecznie znajduje dla niego odpowiednie sterowniki. Eliminuje to ryzyko uzyskania dostępu do niewłaściwego sterownika lub popełnienia kosztownego błędu podczas instalacji. To narzędzie oszczędza czas, zapewnia zgodność między wersjami sterowników a urządzeniem, tworzy kopie zapasowe dla bezpieczeństwa, a także okazuje się bezpiecznym narzędziem zalecanym przez ekspertów.

Ponieważ jest to klucz do rozwiązania powiązanych problemów, dowiedz się, jak zaktualizować sterownik WAN Miniport w systemie Windows 10 i innych wersjach systemu Windows, korzystając z opcji podanych powyżej. Powodzenia i życzymy wspaniałego doświadczenia z komputerem!