Jak łatwo rozwiązać problem „Windows 10 nie uruchamia się”?

Może to być frustrujące, gdy musisz wykonać niektóre zadania, ale nie możesz zacząć. Niektórzy użytkownicy, którzy zaktualizowali lub zainstalowali system Windows 10, stwierdzili, że nie mogą poprawnie uruchomić systemu. Jeśli masz ten sam problem, nie martw się, ponieważ możemy pomóc Ci go rozwiązać. Czytaj dalej ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy z uruchamianiem systemu Windows 10.

Metoda 1: upewnienie się, że proces POST zakończył się pomyślnie

W większości przypadków system Windows 10 nie uruchomi się, jeśli proces POST nie zakończy się pomyślnie. Tak więc przy następnym uruchomieniu komputera upewnij się, że pasek POST wypełnia się całkowicie, aż zniknie.

Metoda 2: Odłączanie urządzeń zewnętrznych

Sprzęt może zakłócać normalny proces uruchamiania systemu Windows. W związku z tym zaleca się odłączenie wszystkich urządzeń zewnętrznych, w tym między innymi drukarki, magnetowidu, urządzenia USB, czytnika kart pamięci i aparatu cyfrowego. Monitor, mysz i klawiaturę można pozostawić podłączone. Po wykonaniu tego kroku możesz odłączyć komputer od gniazdka elektrycznego w ścianie, a następnie odłączyć baterię laptopa. Naciśnij przycisk zasilania przez 10 do 15 sekund. Następnie możesz podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i ponownie uruchomić komputer.

Metoda 3: Znalezienie właściwego rozwiązania dla określonego komunikatu o błędzie

Zwróć uwagę na konkretny komunikat o błędzie, który pojawia się podczas próby zalogowania się do systemu. Jednym z najczęstszych problemów związanych z uruchamianiem jest błąd niebieskiego ekranu śmierci (BSOD). Tak więc, jeśli chcesz, aby tofix Windows 10 nie uruchamiał się, powinieneś nauczyć się rozwiązywać problemy z BSOD.

W Auslogics przygotowaliśmy listę artykułów, które pomogą Ci naprawić najczęstsze błędy BSOD w systemie Windows 10. Możesz kliknąć poniższe łącza, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Jak naprawić błędy niebieskiego ekranu (BSOD) Bcmwl51.sys?

NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS Naprawiono błędy niebieskiego ekranu (0x00000035) <

Jak naprawić błąd niebieskiego ekranu ndis.sys w systemie Windows?

Rozwiązywanie problemu z niebieskim ekranem śmierci tcpip.sys w systemie Windows 10/7/8

Metoda 4: Uruchamianie w trybie awaryjnym

Uruchamiając w trybie awaryjnym, możesz uruchomić system z ograniczoną liczbą plików i sterowników. Tak więc ta opcja może pomóc w uruchomieniu systemu i odpowiednim rozwiązaniu przyczyny problemu. Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Na klawiaturze naciśnij Klawisz Windows + S.
 2. Wpisz „Ustawienia” (bez cudzysłowów), a następnie naciśnij Enter.
 3. Wybierz Aktualizacja i zabezpieczenia.
 4. Przejdź do menu w lewym panelu, a następnie kliknij Odzyskiwanie.
 5. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz w sekcji Zaawansowane uruchamianie.
 6. Po przejściu do ekranu Wybierz opcję wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
 7. Kliknij Opcje zaawansowane.
 8. Przejdź do Ustawień uruchamiania, a następnie wybierz Uruchom ponownie.
 9. Po ponownym uruchomieniu komputera zobaczysz listę opcji.
 10. Możesz uruchomić swoją jednostkę w trybie awaryjnym, naciskając 4 lub F4.

Jeśli dowiesz się, że problem z uruchamianiem nie występuje w trybie awaryjnym, oznacza to, że problem nie ma nic wspólnego z podstawowymi sterownikami i ustawieniami domyślnymi.

Kroki, aby wyjść z trybu awaryjnego:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start.
 2. Z listy wybierz Uruchom.
 3. Wpisz „msconfig” (bez cudzysłowów), a następnie naciśnij Enter. Powinno to otworzyć okno Konfiguracja systemu.
 4. Kliknij kartę Rozruch.
 5. Upewnij się, że pole opcji Bezpieczny rozruch nie jest zaznaczone.
 6. Uruchom ponownie komputer.

Metoda 5: Resetowanie komputera

Możesz także spróbować zresetować komputer, aby naprawić problem z uruchamianiem systemu Windows 10. Umożliwi to ponowną instalację systemu. Aby zresetować urządzenie, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij ikonę Szukaj na pasku zadań.
 2. Wpisz „Ustawienia” (bez cudzysłowu), a następnie naciśnij Enter.
 3. Wybierz Aktualizacja i zabezpieczenia.
 4. Przejdź do menu w lewym panelu, a następnie wybierz Odzyskiwanie.
 5. Kliknij przycisk Rozpocznij w sekcji Zresetuj ten komputer.

Pamiętaj, że ta opcja spowoduje usunięcie wszystkich plików osobistych, aplikacji i dostosowań. Na komputerze zostaną ponownie zainstalowane tylko domyślne aplikacje oferowane przez system Windows.

Metoda 6: Wykonanie przywracania systemu

Jeśli nie możesz uruchomić systemu po uaktualnieniu do systemu Windows 10, możesz spróbować przywrócić system. Byłoby pomocne, gdybyś utworzył punkt przywracania w trybie awaryjnym za każdym razem, gdy instalujesz nowe aplikacje, aktualizacje systemu Windows lub sterowniki. To powiedziawszy, możesz wrócić do punktu przywracania, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Na klawiaturze naciśnij Klawisz Windows + S.
 2. Wpisz „Przywracanie systemu” (bez cudzysłowów).
 3. Wybierz opcję Utwórz punkt przywracania z wyników.
 4. Prześlij swoje hasło administratora. Jeśli zostanie wyświetlony monit o udzielenie pozwolenia, kliknij przycisk Tak.
 5. Powinno pojawić się okno Właściwości systemu.
 6. Kliknij przycisk Przywracanie systemu, a następnie wybierz Dalej.
 7. Wybierz punkt przywracania utworzony przed wystąpieniem problemu.
 8. Kliknij Dalej, a następnie wybierz Zakończ.

Przywracanie systemu z powrotem do punktu przywracania nie powinno mieć wpływu na pliki osobiste. Jednak wszystkie aplikacje, aktualizacje i sterowniki zainstalowane po punkcie przywracania zostaną usunięte. Oto inny sposób powrotu do punktu przywracania:

 1. Kliknij ikonę Szukaj na pasku zadań.
 2. Wpisz „panel sterowania” (bez cudzysłowów), a następnie naciśnij Enter.
 3. Przejdź do pola wyszukiwania, a następnie wpisz „Recovery” (bez cudzysłowów).
 4. Wybierz Odzyskiwanie z wyników.
 5. Kliknij opcję Otwórz przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz odpowiedni punkt przywracania.
 7. Kliknij Dalej, a następnie Zakończ.

Metoda 7: Wykonywanie automatycznej naprawy

Aby wykonać tę metodę, musisz użyć innego komputera. Aby utworzyć narzędzie do tworzenia multimediów, musisz pobrać system Windows 10 ISO. Po uzyskaniu nośnika instalacyjnego postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Podłącz nośnik instalacyjny systemu Windows, a następnie uruchom ponownie komputer. Zostaniesz poproszony o naciśnięcie dowolnego klawisza, aby uruchomić komputer z napędu USB lub dysku.
 2. Po wyświetleniu strony Instalowanie systemu Windows wybierz opcję Napraw komputer. Powinno to uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE).
 3. Po uruchomieniu WinRE przejdź do ekranu Wybierz opcję, a następnie podążaj następującą ścieżką:

Rozwiązywanie problemów -> Opcje zaawansowane -> Automatyczna naprawa

Jeśli nie pojawi się monit o naciśnięcie dowolnego klawisza w celu uruchomienia z nośnika instalacyjnego, musisz przejść do ustawień systemu BIOS i zmienić kolejność rozruchu. Musisz upewnić się, że system uruchomi się z nośnika instalacyjnego. Jednak zanim przejdziesz dalej, musisz wiedzieć, że niepoprawna zmiana ustawień systemu BIOS może uniemożliwić prawidłowe uruchomienie komputera. Więc postępuj ostrożnie.

Pamiętaj, że BIOS powinien być aktualizowany tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Oto kroki, aby zmienić kolejność rozruchu:

 1. Podczas ponownego uruchamiania systemu poszukaj instrukcji dotyczących przerwania zwykłego procesu uruchamiania.
 2. Naciśnij odpowiedni klawisz, aby wejść do programu BIOS Setup Utility.
 3. Po wejściu do narzędzia konfiguracji systemu BIOS poszukaj karty Opcje rozruchu, Kolejność rozruchu lub Rozruch.
 4. Przejdź do opcji Boot Order za pomocą klawiszy strzałek.
 5. Naciśnij enter.
 6. Poszukaj wymiennego urządzenia, na którym jest zainstalowane narzędzie Media Creation.
 7. Jedź tą opcją w górę za pomocą klawiszy strzałek. Upewnij się, że staje się pierwszą opcją na liście rozruchu.
 8. Naciśnij enter.
 9. Po zmianie kolejności rozruchu naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany. Powinno to również umożliwić wyjście z programu BIOS Setup Utility. Po wykonaniu tej czynności komputer uruchomi się ponownie.
 10. Pozostaw skanowanie na kilka minut, aby upewnić się, że wszelkie złośliwe oprogramowanie infekujące komputer zostało usunięte.
 11. Kliknij Dalej, a następnie wybierz Napraw komputer.
 12. Wybierz Windows 10 jako system operacyjny, który chcesz naprawić.
 13. Kliknij Następny.
 14. Po przejściu do ekranu Wybierz opcję wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
 15. Wybierz Opcje zaawansowane, a następnie kliknij opcję Naprawa uruchamiania lub Przywracanie systemu.

Po zakończeniu procesu naprawy sprawdź, czy możesz poprawnie uruchomić system.

Metoda 8: Uruchamianie w trybie awaryjnym z obsługą sieci

Tryb awaryjny z obsługą sieci umożliwia uruchomienie systemu Windows z usługami i sterownikami niezbędnymi do uzyskania dostępu do Internetu. Ta opcja pozwala również uzyskać dostęp do innych komputerów w tej samej sieci. Aby przejść do trybu awaryjnego z obsługą sieci, wykonaj poniższe czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy zobaczysz ekran logowania, przytrzymaj klawisz Shift, klikając przycisk Zasilanie. Wybierz opcję Uruchom ponownie z opcji.
 3. Komputer powinien zostać ponownie uruchomiony, aby wyświetlić ekran Wybierz opcję.
 4. Podążaj tą ścieżką:

Rozwiązywanie problemów -> Opcje zaawansowane -> Ustawienia uruchamiania -> Uruchom ponownie

 1. Po ponownym uruchomieniu komputera zobaczysz listę opcji. Wybierz F5 lub 5 dla trybu awaryjnego z obsługą sieci.

Po przejściu do trybu awaryjnego z obsługą sieci powinieneś być w stanie uruchomić skanowanie SFC i DISM. Pomogą one w naprawieniu problemów w systemie, które mogą powodować problem z uruchamianiem. Kontroler plików systemowych (SFC) umożliwia automatyczne sprawdzanie chronionych plików systemowych. Zastąpi również nieprawidłowe wersje tymi, które zostały oficjalnie wydane przez Microsoft. Z drugiej strony narzędzie Deployment Image Servicing and Management (DISM) naprawia uszkodzone pliki w usłudze Windows Update i dodatkach Service Pack.

Jak przeprowadzić skanowanie SFC

 1. Naciśnij klawisz Windows + S na klawiaturze.
 2. Wpisz „CMD” (bez cudzysłowu).
 3. W wynikach kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia, a następnie wybierz Uruchom jako administrator.
 4. Wpisz „sfc / scannow” (bez cudzysłowów), a następnie naciśnij Enter.
 5. Zaczekaj na zakończenie procesu. Następnie uruchom ponownie komputer.

Jak wykonać skanowanie DISM

 1. Przejdź do paska zadań i kliknij ikonę Szukaj.
 2. Wpisz „panel sterowania” (bez cudzysłowu).
 3. W wynikach zobaczysz Panel sterowania. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Uruchom jako administrator.
 4. Wpisz „Dism / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth” (bez cudzysłowów), a następnie naciśnij Enter.
 5. Po zakończeniu procesu uruchom ponownie komputer. Sprawdź, czy możesz uruchomić system Windows 10 bez żadnych problemów.

Wskazówka: możliwe, że po prostu doświadczasz wolniejszego lub dłuższego uruchamiania systemu z powodu fragmentacji dysku. W związku z tym zalecamy defragmentację plików za pomocą Auslogics Disk Defrag Pro. To narzędzie zoptymalizuje rozmieszczenie plików na dysku twardym, zapewniając maksymalną wydajność. W ten sposób będziesz mógł z łatwością uruchomić system Windows 10.

Jakiej metody użyłeś do rozwiązania problemu z uruchamianiem systemu Windows 10?

Udostępnij to w komentarzach poniżej!